Jak budowano zamki w Polsce?

Ojcowski park narodowyZamki i ruiny potężnych zamków to piękne zabytki, których na ziemiach polskich nie brakuje. Wiele z nich może pochwalić się piękną architekturą i ciekawą historią. Niektóre to zabytki związane z tajemniczymi wydarzeniami, tragicznymi bohaterami, których duchy pokutujące zwykły nawiedzać zamkowe mury. Dawniej zamczyska te były siedzibami władców lub możnych panów. W innych urzędowali dzielni rycerze, w innych ? rycerze zbójnicy. Nie brak też na ziemiach polskich zamków, które należały do potężnych zakonów rycerskich, przy czym najbardziej znanymi są te warownie, które są pamiątkami po pobycie Krzyżaków na ziemiach polskich. Każdy z tych zamków, bez względu na stan stan zachowania i pełnione obecnie funkcje, jest ważnym świadectwem dawnych czasów.

Co warto wiedzieć o zamkach polskich? Jak i dlaczego je budowano? Komu służyły? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w możliwie jak najbardziej konkretny sposób.

Przede wszystkim zamki to budowle, które wyróżniały się obecnością licznych elementów obronnych. Elementy te połączone były z obiektami mieszkalnymi. Całość tworzyła zwartą, zamkniętą całość. Zamek otoczony był naturalnymi przeszkodami, które miały utrudnić podejście pod obiekt wrogowi. Były to przede wszystkim fosy oraz naturalne przeszkody, uzależnione od lokalizacji zamku. Mogła być to rzeka, mogło to być jezioro lub strome, górskie zbocze. Ważne były również dodatkowe elementy obronne, wznoszone z myślą o rozmieszczeniu załogi broniącej zamku. To przede wszystkim mury obronne oraz wieże, baszty i bastiony.

Jako pierwsze na terenach Polski pojawiły się zamki, które były ośrodkami władzy króla lub księcia. Najwięcej tego typu obiektów powstało w czasach Kazimierza Wielkiego. Później zaczęły powstawać zamki rycerskie oraz biskupie. Z czasem zamki zaczęli budować i możniejsi panowie. Dużą grupę wśród polskich zamków stanowią zamki należące niegdyś do zakonów rycerskich. W Polsce zachowały się zamki, które niegdyś należały do Krzyżaków, Joannitów oraz Templariuszy. Najbardziej znanymi są te, które pozostały po Krzyżakach, przy czym najważniejszym obiektem i najlepszym przykładem dawnej architektury obronnej jest zamek w Malborku.