Kondycja nieruchomości komercyjnych w Polsce

kondycja1Przeprowadzony niedawno raport o kondycji nieruchomości inwestycyjnych, wykazał, że w przeciągu kilku ostatnich lat. Polska miała szansę uplasować się na dość wysokiej, bo 19 pozycji w rankingu transparentności rynku nieruchomości komercyjnych. To pokazuje, że również w Polsce sytuacja ta uległa poprawie. Tam, gdzie panują wystarczająco klarowne reguły, można przede wszystkim łatwiej porównywać przykładowo koszta najmu powierzchni biurowych i zestawiać je z kondycją innych krajów pod tym względem. To daje również możliwość zebrania bardzo rzeczowych, ważnych danych, pozwalających podjąć szereg strategicznych kroków.

Sytuacja w Polsce związana z organizacją Euro 2012 jeszcze bardziej ugruntowała sytuację na rynku inwestycyjnym. Wszystkie podjęte działania w tym czasie, z pewnością przyspieszyły rozwój miast organizujących to wydarzenie sportowe. Dzięki poczynionym wówczas inwestycjom publicznym, wzrósł potencjał całego rynku nieruchomości w naszym kraju. Pojawiają się kolejne pomysły zagospodarowania, rozbudowy infrastruktury. To z kolei pociąga za sobą inwestycje komercyjne i mieszkaniowe, natomiast istniejącym już nieruchomościom zawyża wartość.